Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MargooSchrijft kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MargooSchrijft en/of omdat u deze zelf aan MargooSchrijft per telefoon of email verstrekt. MargooSchrijft kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw bedrijfsnaam
• Uw functie
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

WAAROM MARGOOSCHRIJFT GEGEVENS NODIG HEEFT

MargooSchrijft verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MargooSchrijft uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het schrijven van verhalen.

HOE LANG 
MARGOOSCHRIJFT GEGEVENS BEWAART

MargooSchrijft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de specifieke doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Indien er wel sprake is van een overeenkomst, bewaart MargooSchrijft de (administratieve) gegevens maximaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst.
Binnen MargooSchrijft zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de eigenaresse die de opdracht uitvoert.

DELEN MET ANDEREN

MargooSchrijft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gebruiken MailerLite om onze e-mailmarketing-abonneelijst te beheren en om e-mails naar onze abonnees te verzenden. MailerLite is een externe leverancier die uw gegevens kan verzamelen en verwerken met behulp van industrie standaard technologieën om ons te helpen onze mailings te volgen en te verbeteren. Het privacybeleid van MailerLite is beschikbaar op https://www.mailerlite.com/privacy-policy. U kunt zich afmelden voor onze mailings door op de link voor afmelden te klikken die aan het einde van elke mailing staat.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MargooSchrijft (www.margoo-schrijft.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MargooSchrijft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MargooSchrijft maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MargooSchrijft bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MargooSchrijft te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MargooSchrijft heeft hier geen invloed op.

MargooSchrijft heeft Google geen toestemming gegeven om via MargooSchrijft verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@margoo-schrijft.nl. MargooSchrijft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MargooSchrijft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MargooSchrijft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MargooSchrijft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MargooSchrijft op via hello@margoo-schrijft.nl.

Gegevens MargooSchrijft

Postadres:
Terschurenweg 51
6432 JS Hoensbroek

Vestigingsadres:
Terschurenweg 51
6432 JS Hoensbroek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64202267

Telefoon: +316 – 10 64 49 79

E-mailadres: hello@margoo-schrijft.nl